Tag Archives: Crystal Cathedral

Crystal Cathedral – Nhà thờ kính độc đáo ở California

Crystal Cathedral - Nhà thờ kính độc đáo ở California Crystal Cathedral - Nhà thờ kính độc đáo ở California

Một ngày chủ nhật, tôi có dịp viếng thăm nhà thờ tin lành nổi tiếng cao nhất thế giới. Mang tên Crystal Cathedral, một nhà thờ thánh Tin lành rất lớn trong thành phố của Garden Grove ở Orange County, California, Mỹ. Bạn Hoàng Thị Minh chia sẻ. Cái tên "Crystal Cathedral" mô tả kích thước ...