Tag Archives: phong thuy kinh doanh

Phong thủy thời khủng hoảng

Phong thủy thời khủng hoảng Phong thủy thời khủng hoảng

Vì khủng hoảng, bạn có thể phải chuyển đến một địa điểm mới, lý do tích cực hoặc tiêu cực. Điều đó đòi hỏi bạn phải có khả năng thẩm định để vị trí mới trở nên tốt nhất có thể, do vậy, hãy lưu ý một vài điều dưới đây khi bạn có ý ...