Tag Archives: toa nha noi

Tòa nhà SeaOrbiter giữa đại dương

Nhà nổi giữa đại dương Nhà nổi giữa đại dương

Tìm hiểu về đại dương bằng một “tòa nhà” chọc trời giữa biển có tên SeaOrbiter, loài người sẽ hiểu rõ hơn về 80% sự sống trên trái đất cũng như những phần còn ẩn dưới đại dương. Kiến trúc tuyệt vời của tòa nhà SeaOrbiter giữa đại dương Ý tưởng về con tàu khổng lồ như ...